சேவை

சேவை அறிமுகம்

ACCURL இல் எங்கள் வாடிக்கையாளர்களுக்கு தகுதிவாய்ந்த சேவை மற்றும் சேவையை வழங்குவதே எங்கள் இறுதி இலக்கு. எங்கள் அர்ப்பணித்து சேவை ஊழியர்கள் மற்றும் வியாபாரி நெட்வொர்க் ஒரு சரியான நேரத்தில் பதில் உறுதி செய்ய இயந்திர விகிதம் ஒரு தோற்கடிக்க தொழில்நுட்ப அனுபவிக்கும்.

ACCURL இயந்திரங்கள் 2009 இல் நிறுவப்பட்டது, சீனாவில் முதல் தாள் உலோக வேலை இயந்திர உற்பத்தியாளர்.

ACCURL இன் முதலாவது உற்பத்தி கையேடு தாள் வெட்டும் இயந்திரம். இன்று ACCURL பெருமளவில் தாள் உலோக தொழில் துறையில் பரந்த தயாரிப்புகளை வழங்கி வருகிறது.

அதன் 2000 ஆவது ஆண்டு இயந்திர உற்பத்தி திறன் கொண்ட அதன் ACCURL 45,000 சதுர மீட்டர் பரப்பளவில் உலகளவில் மிகப்பெரிய தாள் உலோக வேலை இயந்திர தயாரிப்பாளர் நிறுவனம் ஆகும்.

சேவை

ACCURL இன் முக்கிய தொழில்நுட்பங்கள் பின்வருமாறு:

 லேசர் குறைப்பு தொழில்நுட்பம்
 பஞ்ச் மற்றும் உருவாக்கும் தொழில்நுட்பம்
 பிளாஸ்மா வெட்டும் தொழில்நுட்பம்
 வளைக்கும் தொழில்நுட்பம்
 தொழில்நுட்பத்தை குறைத்தல்
 ஒருங்கிணைந்த வெட்டு தொழில்நுட்பம்
 நிரலாக்க அமைப்புகள்
 ஆட்டோமேஷன் தொழில்நுட்பம்

ACCURL தனது ஊழியர்களிடமும் உற்பத்தித் துறையிலும் சிறந்த வெற்றி, சிறந்த தொழில்நுட்பம் மற்றும் 450 ஊழியர்களுடன் சிறந்த சூழலை அடைவதற்காக தொடர்ந்து முதலீடு செய்து வருகிறது. நிறுவனத்தின் வாடிக்கையாளர் எதிர்கால முன்னேற்றங்கள் மற்றும் சிறந்த போட்டியாளர்களின் எதிர்கால தேவைகள் குறித்து சமீபத்திய தொழில்நுட்பங்களை வழங்குவதன் மூலம் பெரும் யோசனைகளைப் பகிர்ந்து கொள்வதற்கும் நிறுவனம் முயற்சிக்கிறது.

ACCURL என்பது உலகளாவிய வர்த்தகக் குறியீடாகும், இது 92 நாடுகளில் உள்ள தனது வாடிக்கையாளர்களுக்கு உலகளாவிய தொழில்நுட்பத்தை வழங்கி வருகிறது.